16 konfliktów

Dzisiaj opiszę konflikty międzyludzkie wynikające z różnic temperamentów. Jeżeli w relacjach między ludźmi, brakuje (zdrowo pojętej) tolerancji, wyrozumiałości, a przede wszystkim pragnienia dobra pomimo widocznych różnić, często dochodzi do poważnych konfliktów. Są to konflikty o solidnej podstawie opartej na wrodzonych predyspozycjach człowieka.

Myśl pierwsza: obżarstwo (łakomstwo)

Porządek(5order) Jedzenie(14eating) Spokój(16tranquillity)

Osoba uporządkowana (zorganizowana) uważa spontaniczną (elastyczną) za: niewydajną, niezorganizowaną. Osoba spontaniczna uważa uporządkowaną za: zbyt drobiazgową.

Łasuch uważa niejadka za osobę zakompleksioną (skłonną do niepotrzebnych wyrzeczeń). Niejadek uważa łasucha za pozbawionego samokontroli, próżną, beztroską, mało uduchowioną (skupioną na błahych rzeczach). To pragnienie jest bardzo podobne do pragnienia piękna(13romance).

Osoba spokojna (ceniąca zgodę, nie mylić z osobą spokojną unikającą aktywności fizycznej(15physical activity)) uważa waleczną (prowokacyjną, nie mylić z osobą wojowniczą, pragnącą konfrontacji z tymi, którzy nas urazili(12vengeance)) za: pełną złości oraz agresji, onieśmielającą. Osoba waleczna uważa spokojną za: słabeusza, naiwniaka.

Myśl druga: nieczystość (rozpusta)

Piękno/Seks(13romance) Rodzina(10family)

Osoba rodzinna (opiekuńcza) uważa partnerską za: samoluba, ignoranta odrzucającego tyle radości i szczęścia (płynącego z życia rodzinnego). Osoba partnerska uważa rodzinną za: uwiązaną w domu, ignoranta niepotrzebnie i zbytnio poświęcającego się dzieciom.

Osoba zmysłowa uważa ascetyczną za: pruderyjną, zakompleksioną (skłonną do niepotrzebnych wyrzeczeń). Osoba ascetyczna uważa zmysłową za: próżną, beztroską, mało uduchowioną (skupioną na błahych rzeczach)

Myśl trzecia: miłość pieniędzy (chciwość)

Gromadzenie(6saving) Idealizm(8idealism)

Osoba oszczędna uważa hojną za: niegospodarną, rozrzutną. Osoba hojna uważa oszczędną za: sknerę, psa ogrodnika.

Idealista uważa realistę za zarozumialca (bez współczucia). Realista uważa idealistę za marzyciela (którego pragnieniem jest sprawiedliwość społeczna).

Myśl czwarta: smutek (zazdrość)

Kontakty społeczne(9social contact)

Osoba towarzyska uważa introwertyczną (ceniącą prywatność) za: nieśmiałą, strachliwą (przed odrzuceniem). Osoba introwertyczna uważa towarzyską za płytką, powierzchowną.

Myśl piąta: gniew

Honor(7honor) Rewanż(12vengeance)

Osoba pryncypialna (trzymająca się zasad, surowa) uważa ugodową (oportunistyczną, konformistyczną) za: samolubną, bez charakteru i zasad. Osoba ugodowa uważa pryncypialną za: obłudną, próżną, arogancką.

Osoba wojownicza (bezkompromisowa, konfrontacyjna – nie mylić z osobą waleczną, pozbawioną potrzeby spokoju(16tranquillity)) uważa poukładaną (harmonijną) za: słabą, naiwną. Osoba poukładana uważa wojowniczą za: agresywną, onieśmielającą.

Myśl szósta: acedia (lenistwo)

Ciekawość(3curiosity)

Osoba dociekliwa (żądna wiedzy, nastawiona na proces-zrozumienie) uważa robotną (praktyczną, nastawioną na realizację) za: nudziarza. Osoba robotna uważa dociekliwą za: aroganta, dziwaka.

Myśl siódma: próżna chwała

Akceptacja/Uznanie(4acceptance) Aktywność fizyczna(15physical activity) Status(11status)

Osoba perfekcyjna (onieśmielona, melancholiczna) uważa przebojową (pewną siebie, odporną psychicznie) za: przemądrzałą, cwaną. Osoba przebojowa uważa perfekcyjną za: niezdecydowaną, uciążliwą (gdyż wymaga ciągłego wsparcia).

Osoba ruchliwa (energiczna) uważa spokojną (powolną, nie mylić z osobą ceniącą zgodę (16tranquillity)) za leniwą. Osoba spokojna uważa ruchliwą za męczącą.

Osoba wykwintna uważa skromną za przeciętniaka. Osoba skromna uważa wykwintną za bufona (wyznającego elitaryzm).

Myśl ósma: pycha

Władza(1power) Niezależność(2independence)

Osoba asertywna (przywódcza) uważa łagodną (zadaniową) za: mało ambitną, wręcz kompromitującą. Osoba łagodna uważa asertywną za kontrolującą, wręcz bezwzględną.

Osoba samodzielna (autonomiczna) uważa posłuszną (zgraną) za: roszczeniową, niedojrzałą. Osoba posłuszna uważa samodzielną za: upartą, przejawiającą strach przed bliskością.

Podsumowanie

Wymienione cechy opisują wrodzone predyspozycje, a nie przejściowy stan w jakim mógł się znaleźć każdy człowiek. Dlatego powyższe zestawienie przeciwstawnych pragnień, może na pierwszy rzut oka, wyglądać na niedopracowane. Wymaga głębszego zastanowienia się.

Specjalnie dobierałem takie synonimy, aby uchwycić to co Steven Reiss zauważył. Nie było to proste, ale mam nadzieję, że udało mi się to przynajmniej w stopniu wystarczającym do podstawowego zrozumienia powagi teorii Reissa. Starałem się, aby określenie pragnienia, lub jego braku miało pozytywny wydźwięk. Bo to są zwykłe ludzkie cechy. Dużym błędem powodującym konflikty międzyludzkie jest nadawanie wrodzonym cechom negatywnego znaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *