16 pragnień

Od jakiegoś czasu jestem pod wielkim wrażeniem tego co stworzył Steven Reiss. Te wszystkie potrzeby ludzkie, które mogą uczynić człowieka szczęśliwym, sprowadził on do 16 pragnień. Innymi słowy: owe pragnienia motywują człowieka do konkretnych działań, czyli określają jego temperament (osobowość). Najlepszym demotywatorem jest strach o konieczność zaniechania pragnień oraz towarzyszący temu stres.

Bardzo trudno przyswoić jedyną teorię odnośnie temperamentów, która oparta jest aż tak mocno o szeroko zakrojone badania. Aż 60000 ludzi z różnych krajów i środowisk dało podstawy pod to dzieło. Trzeba mocno wczytać się w twórczość Reissa, aby dowiedzieć się dlaczego jest ich tylko 16. To co trzeba podkreślić, to fakt, ze wszystkie pragnienia są pozytywnymi cechami. Można je jednak udoskonalić i uczynić piękną podstawą naszego człowieczeństwa. Można je także uczynić narzędziami egoizmu, czyli upodlić i zdegradować.

Tak jak i w przypadku „klasycznego” temperamentu, „pragnienia” Reissa są wrodzone i nie ulegają zmianie w ciągu życia. Może je przykryć maska – pragnienie zastępcze. To dziwne, że ludzie ludziom stworzyli taki świat, w którym bardzo ciężko być szczęśliwym.

To wszystko co miała dawać wiara, on racjonalnie określił jako pragnienia. Pod wpływem tego wniosku, zapałałem chęcią porównania „pragnień” Stevena z „demonami-myślami” Ewagriusza. Postaram się opisać odkrycie Ojca Pustyni słowami współczesnego naukowca. To taka moja próba.

Myśl pierwsza: obżarstwo (łakomstwo)

Porządek(5order) Jedzenie(14eating) Spokój(16tranquillity)

Organizacja nie tylko przedmiotów w najbliższym otoczeniu, ale również zadań do wykonania jest pięknym pragnieniem. Jednak obecny świat bardziej ceni przeciwległy biegun, jakim jest elastyczność, szczególnie w kontaktach międzyludzkich. Podobnie jak inne pragnienie ludzkie: tak bardzo pogardzana ostrożność (roztropność) w postępowaniu, ustępuję wychwalanej odporności na stres. I z trzecim pragnieniem dobrego jedzenia, delektowania się nim, jest podobnie. Mamy czas fast-foodów.

Myśl druga: nieczystość (rozpusta)

Piękno(13romance) Rodzina(10family)

Pragnienie seksu, które pierwotnie występowało w Profilu Motywacyjnym Reissa, zostało „zastąpione” pragnieniem piękna (w testach dla firm). Według mnie jest to pozytywna próba, gdyż seksualność we współczesnym świecie jest mocno połączona z brzydotą. Jednak to pragnienie zmysłowych doznań, jest jakby na piedestale świata. Tak jakby każdy człowiek miał go równie wielkie i równie znaczące dla uczynienia go szczęśliwym. Jak każde fałszywe uogólnienie, rzadko kogo ono uszczęśliwienia. Ludzie z naturalnymi predyspozycjami w kierunku ascetycznym, są wyautowani.

Ludzie ceniący rodzinę, z naturalnymi potrzebami aby kimś się opiekować, mają duże problemy z realizacją tego pragnienia. Proponowane partnerstwo jest przeciwstawnym biegunem tej potrzeby.

Myśl trzecia: miłość pieniędzy (chciwość)

Gromadzenie(6saving) Idealizm(8idealism)

Potrzeba oszczędzania nie pasuje do promowanego konsumcyjnego stylu życia. Dziwne to trochę, ale przeciwstawna do niej hojność, także. A idealiści są przeciwieństwem realistów. Oczywiście mając wrodzoną potrzebę idealizmu, generalnie człowiek skazany jest na brak akceptacji.

Myśl czwarta: smutek (zazdrość)

Kontakty społeczne(9social contact)

Rozpowszechniona opinia, jakoby każdy człowiek miał w naturze silną potrzebę przebywania w odpowiednim towarzystwie, też jest błędna dla dość dużej części ludzkości. Kontakty towarzyskie zawsze są ważne, ale w wielu przypadkach, ustępują pola innym potrzebom. Niektórzy ludzie bardziej potrzebują jasno określonej prywatności.

Myśl piąta: gniew

Honor(7honor) Rewanż(12vengeance)

Reguła „cel uświęca środki” niszczy ludzi honorowych. Nie pozwala im spełnić swego pragnienia. Taka bezkompromisowa postawa, uznająca najwyższe wartości, jest bardzo trudna do utrzymania w świecie, w którym królują kłamstwo i rozpowszechniane błędy. I nad tym wszystkim kultywowane jest pragnienie odwetu i przebojowość.

Myśl szósta: acedia (lenistwo)

Ciekawość(3curiosity)

Opis tego pragnienia, w Profilu Motywacyjnym Reissa, był dla mnie największym zaskoczeniem. Pragnienie wiedzy jest przeciwstawnym biegunem do realizowania wytyczonych celów. (NIE)Szczęśliwy posiadacz owego pragnienia będzie bardziej zainteresowny w jaki sposób powstaje dane dzieło, niż kiedy zostanie ukończone. Wiele takich osób, ma niskie mniemanie o sobie, uważa się za leniwych (co skwapliwie potwierdza ich otoczenie), a tak naprawdę są oni szalenie pożyteczni. Pod warunkiem, że zrozumie i doceni się ich niewiarygodną umiejętność dostrzegania łatwych rozwiązań, z czasem nawet beznadziejnych sytuacji.

Myśl siódma: próżna chwała

Akceptacja(4acceptance) Aktywność fizyczna(15physical activity) Status(11status)

Każdy Perfekcyjny Melancholik ma ogromną, wręcz przytłaczającą potrzebę akceptacji przez innych. Właśnie owa potrzeba bycia perfekcyjnym wyklucza możliwość bycia pewnym siebie. Te dwie potrzeby (perfekcyjność, pewność siebie) są po przeciwnych biegunach. Innymi słowy, wszelkie slogany typu „bądź sobą” są wymierzone w perfekcjonistów. Dzisiejszy świat odebrał ludziom prawo do posiadania potrzeby akceptacji.

Wiadomo, że w przyrodzie musi być równowaga, dlatego można pragnąć tężyzny fizycznej oraz wysokiego statusu w społeczeństwie. Dobrze jak natura obdarzyła nas takimi pragnieniami. Gorzej jak tymi co są do nich w opozycji: pragnienie wygody, czy skromne potrzeby społeczne.

Myśl ósma: pycha

Władza(1power) Niezależność(2independence)

Bardzo łatwo sobie wyobrazić, że skądinąd dobre pragnienie władzy, doprowadziło szatana do złej pychy. Jest wśród ludzi tyle przykładów złego postępowania ludzi u władzy, że czasem można się zastanawiać, czy władza nie pragnieniem złym samym w sobie. Szkoda, że jest tak mało szefów, będących pozytywnymi wzorcami. Jest ich mało, ale jednak istnieją tacy ludzie.

W przeciwieństwie do pragnienia władzy, ja osobiście posiadam silną potrzebę niezależności. I też niestety muszę w związku z tym ciągle walczyć ze swoją pychą. Bo naprawdę trudno jest mi przełożyć zdanie przełożonego nad swoim. Nie tylko pragnienie władzy jest fundamentem pychy. Może nim być i pragnienie niezależności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *